Jeesus Kristus – Jumala ihmisenä

32,00

Jeesus Kristus – Jumala ihmisenä

Kategoria

Miten jumaluus ja ihmisyys yhdistyivät Jeesuksen persoonassa? Mitä Jeesus tarkoitti puhuessaan Jumalan valtakunnasta? Millaisia lähteitä evankeliumit ovat historiantutkijalle? Entä miten Jeesus suhtautuisi intersektionaaliseen feminismiin?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastelee tämä Suomen Helluntaikirkon, Iso Kirja -opiston ja Aikamedian yhteistyönä tuotetun kirjasarjan kolmas osa, jonka aiheena on Jeesus. Kirja koostuu kymmenestä artikkelista, joiden kirjoittajille Jeesus on paitsi kaikkivaltias Jumala myös henkilökohtainen Pelastaja ja auttaja, jopa ystävä.

Teos esittelee Raamatun rikasta kristologista opetusta ja sitä, miten tätä aineistoa on kristikunnan historian aikana tulkittu. Lisäksi lukija saa tiedollisia valmiuksia keskustella kristinuskon päähenkilöstä ei-kristittyjen kanssa.

Vaikka lähtökohtana on helluntailainen teologia, keskeiset Jeesuksen persoonaa ja olemusta kuvaavat näkemykset ovat yhteisiä kaikille hänen seuraajilleen.

1. Jeesus Uudessa testamentissa: kirjeiden ja evankeliumien kristologinen rikkaus, Janne Saarela
2. ”Mikä tämä mies oikein on?” – näkökulmia kristilliseen kaksiluonto-oppiin, Markku Ojaniemi
3. Kristus Vanhan testamentin valossa, Henna Leino
4. Jeesus historiantutkijan silmin, Matti Kankaanniemi
5. Valtakunnan evankeliumi: Jeesuksen sanoman ydin, Jorma Saarinen
6. ”Tulkaa minun luokseni, kaikki taakkojen kantajat” – Jeesuksen sosiaalietiikka, Matti Kankaanniemi
7. Jeesus – ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäjä, Elli Meklin
8. Maria, Jeesuksen äiti, Sanna Urvas
9. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut” – Kristus ja kulttuuri, Juan Castillo
10. Rukoile kuin Jeesus – näkökulmia Jeesuksen rukouselämään, Pasi Parkkila

Scroll to Top