Kuinka tunnistaa eksytys

14,00

Osasto:

Kuvaus

Kristillinen seurakunta elää tänään vaikeaa aikaa. Ihmiset saattavat kysyä itkien: “Mistä voin tietää, mikä opetus on raitista ja mikä on eksytystä? Kuka saarnamies on Jumalan lähettämä ja kuka ei?”

Tapani Suonto on vuosikymmeniä auttanut erilaisten eksytysten kahleisiin joutuneita ihmisiä ja kuunnellut heidän ahdistuksiaan. Tämä käytännöllinen opetuskirja on syntynyt näiden kokemusten pohjalta. Kirja antaa neuvoja ja välineitä lukijalle niin, että hän voi itse tutkia ja koetella aikamme oppeja ja hahmottaa niiden totuudellisuutta ja raamatullisuutta.

Samalla kirjoittaja antaa vastauksia siihen, miksi ihmiset eksyvät. Mikä saa aikaan sen, että lopun aikana suuret joukot seuraavat vieraita kristuksia Jeesuksen varoituksista huolimatta?

Kirjan luvuissa 9 ja 10 sivutaan aiheita, joita Tapani Suonto on käsitellyt myös kirjassaan Ole turvallisella mielellä.