Pelastus – Jumalan suunnitelma

32,00

Pelastus – Jumalan suunnitelma

Kategoria

Osa 4: Pelastus – Jumalan suunnitelma

Mikä on ihminen, jonka Jumala on luonut yhteyteensä? Miten viattoman jumalihmisen kuolemasta voi seurata se, että Jumalan ja häntä vastaan kapinoivan ihmisen suhde korjaantuu? Entä miten käy heidän, jotka ehtivät kuolla kuulematta koskaan Jeesuksesta? Kuinka paljon ihminen voi vaikuttaa omaan pelastumiseensa?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastelee tämä Suomen Helluntaikirkon, Iso Kirja -opiston ja Aikamedian yhteistyönä tuotetun teologisen kirjasarjan neljäs osa, jonka aiheina ovat ihminen, synti ja pelastus. Kirja koostuu yhdeksästä artikkelista, joissa kirjoittajat esittelevät näihin teemoihin liittyvää Raamatun opetusta ja sitä, miten tätä aineistoa on kristikunnan historian aikana tulkittu. Samalla tarkastelussa pyritään huomioimaan ne haasteet, joita biologian ja ihmistieteiden tutkimustulokset perinteisille kristillisille opetuksille asettavat.

Kirjasarja on tarkoitettu varustamaan sekä seurakuntien työntekijöitä että maallikoita, jotka haluavat lisätä teologista ymmärrystään ja kasvaa kristittyinä. Tarkastelun lähtökohtana on helluntailainen teologia, mutta kuten teos osoittaa, pelastusopissa yhteisiä näkemyksiä löytyy myös näennäisen kaukana toisistaan olevien kirkkokuntien väliltä.

Scroll to Top